Místní knihovna v Horní Řepčici

Výpůjční doba

 

1 x za 14 dní vždy od 16.00 - 17.00 hodin

Výpůjční den je včas upřesněn na obecní vývěsce